Fizyoterapistler insanların yaşam boyu maksimum fonksiyonel yeteneklerini geliştirme, devam ettirme ve düzenleme hizmetlerini sağlarlar. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları yaşamın her döneminde, sağlıklı ve hasta kişiler, engelli ve engelsiz kişiler için gerekmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında amaçlar: Sağlıklı ve verimli yaşamı devam ettirme, hastalık sürelerini kısaltma ve engellilik durumunda en üretken seviyeyi kazanma ve bu seviyeyi devam ettirmektir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, toplumun gelişmesine ve üretkenliğinin artmasına katkıda bulunur ve geniş bir alanda hizmet verir. Bu nedenle günümüzde büyük bir hızla gelişme gösteren ve çeşitli uzmanlık alanları oluşan fizyoterapi mesleğine duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitim Programının amacı günümüzde büyük bir hızla gelişme gösteren ve çeşitli uzmanlık alanları oluşan fizyoterapi ve rehabilitasyon biliminde belirli alanlarda uzmanlaşmış, bilimsel gelişme ve yenilikleri takip ederek bunları mesleki ve bilimsel yaşamında kullanabilen bilim uzmanı ve araştırmacılar yetiştirilmesini sağlamaktır.

Prof. Dr. Ferda DOKUZTUĞ ÜÇSULAR
Anabilim Dalı Başkanı
e-posta: ferda.ucsular@bilgi.edu.tr
Tel: 00 (90) 213 55 02